Cennik

Rodzaj szkolenia Cena jedno-
stkowa
Warunki uczestni-
ctwa
Zajęcia teorety-
czne
Zajęcia prakty-
czne
Podrę-czniki, testy,

płytki CD

Egzamin wewnę-
trzny teore-
tyczny
Egzamin wewnę-
trzny prak-
tyczny
Kategoria B 1.570,00 - ukończone 17 lat i 9 miesięcy
- profil kandydata na kierowcę
30 godz. 30 godz. tak tak tak
Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych 650,00 - ukończona co najmniej szkoła podstawowa
- ukończone 18 lat
-zaświadczenie lekarskie
44 godz. 15 godz. tak tak tak
Kierowca wózków jezdniowych unoszonych

Kierowca wózków jezdniowych naładowanych
300,00

400,00
- ukończona co najmniej szkoła podstawowa
- ukończone 18 lat
- zaświadczenie lekarskie
10 godz.

21 godz.
3 godz.

5 godz.
tak tak tak
Bezpieczna obsługa - wymiana butli gazowych w wózkach wyposa-
żonych w te urządze-
nia
250,00 - ukończona co najmniej szkoła podstawowa
- ukończone 18 lat
- zaświadczenie lekarskie
3 godz. 5 godz. tak tak tak

Cennik usług: doszkolenie lub uzupełniające kategoria B

- 30 zł/ godz. - zajęcia teoretyczne
- 50 zł/ godz. - zajęcia praktyczne

Cennik egzaminów państwowych:

- kategoria B, egzamin teoretyczny – 30,00 zł.
- kategoria B, egzamin praktyczny – 140,00 zł.
- egzamin Urzędu Dozoru Technicznego – 160,18 zł.
- egzamin Urzędu Regulacji Energetyki – 225,00 zł.